גלריה - נימים בפנים | לצפייה בסרטונים

לפני
אחרי

לפני טיפול נימים בפנים במכשיר Palomar LuxG

אחרי טיפול נימים בפנים במכשיר Palomar LuxG

טיפול להעלמת נימים בפנים  - תוצאה כעבור שלושה טיפולים במכשיר Palomar LuxG

לפני
אחרי

לפני טיפול נימים בפנים במכשיר Palomar LuxG

אחרי טיפול אחד לנימים בפנים במכשיר Palomar LuxG

לאחר טיפול אחד להעלמת נימים בפנים במכשיר Palomar LuxG

לפני
אחרי

לפני טיפול להעלמת נימים בפנים במכשיר Palomar LuxG

אחרי טיפול להעלמת נימים בפנים במכשיר Palomar LuxG

לאחר טיפול אחד להעלמת נימים בפנים במכשיר Palomar LuxG