סימני מתיחה 4 | לצפייה בסרטונים

 טיפול להעלמת סמני מתיחה באמצעות מכשיר Palomar StarLux 500
המשלב אנרגיית לייזר ואיפרא אדום/ IPL